Wat niemand lijkt te snappen over stress

Wat niemand lijkt te snappen over stress
 • Save

We reageren allemaal verschillend op stressvolle gebeurtenissen en omstandigheden. Dit heeft enerzijds met je levensstijl te maken, maar belangrijker is dit:

Stress ontstaat vooral tussen je oren.

En dat lijkt niemand te snappen. Want je kunt er dus heel veel invloed op uitoefenen.

Hoe dat werkt? Dat ga ik je precies uitleggen. Want geloof me, dit is een soort heksenoplossing 🧙‍♀️ om grip op stress te krijgen. Abracadabra!

Hoe je de wereld waarneemt bepaalt je denkpatroon en je gevoelens

Je ervaart de wereld via je zintuigen (zien, horen, tast, reuk en smaak). De gebeurtenissen die in jouw wereld plaatsvinden krijgen pas een bepaalde waarde door de waarde die jij eraan toekent.

Huh? Wat zeg je nou, Ingrid?

Ga er even voor zitten, ik leg het je uit.

Jouw zintuigen bombarderen je met twee miljoen stukjes informatie per seconde (!). Dit vindt plaats in je onderbewustzijn. Je bewustzijn kan op elk willekeurig moment slechts vijf tot negen stukjes informatie aan, dus wordt er nogal wat informatie uitgefilterd. Dit filterproces wordt gekleurd door je waarden, herinneringen, opvoeding, ervaringen en bovendien door je culturele en sociale achtergronden. Slechts de informatie waarop je filters zijn afgestemd, wordt binnengelaten. Laten we zeggen dat dit je projectiebril is. Je projectiebril is dus hoe jij de wereld en gebeurtenissen waarneemt. We nemen de wereld dus allemaal waar vanuit ons eigen perspectief.

Tot zover helder? Mooi.

Deze projectiebril bevat jouw persoonlijke pakketje aan overtuigingen (verderop leg ik uit wat overtuigingen zijn). Het punt is dat mensen een verschillende waarheid toekennen aan hetzelfde ding of dezelfde gebeurtenis, afhankelijk van hun persoonlijke projectiebril. Deze projectiebril zorgt voor een bepaald denkpatroon. En dit denkpatroon zorgt op haar beurt weer voor een scala aan emoties en gedrag. En juist deze emoties en gedrag dragen dus in positieve of negatieve zin bij aan jouw stressie leven.

Je raakt dus feitelijk niet van slag door de gebeurtenis zélf, maar door de waarde die je er zelf aan toekent op basis van jouw projectiebril (en dus je overtuigingen).

Oh la la! 🤦‍♀️

Kort en krachtig:

⭐ De wereld is objectief (zonder oordeel).

⭐ Je neemt de wereld waar met jouw projectiebril, oftewel jouw pakketje aan overtuigingen. Dit is subjectief (persoonlijk).

⭐ Je projectiebril zorgt voor een positief of negatief denkpatroon.

⭐ Dit denkpatroon zorgt voor bepaalde emoties en gedrag.

Wat is een overtuiging?

Oké, maar wat is dan een overtuiging? Komt ie.

Je kunt een overtuiging dus min of meer zien als jouw waarheid. Een overtuiging kan zowel bekrachtigend (positief) als belemmerend (negatief) zijn. Het is de betekenis die je zélf geeft aan een feitelijke gebeurtenis. Al deze overtuigingen samen sturen jouw emoties. En door de emoties wordt je gedrag weer gestuurd. Je kunt je vast wel voorstellen dat als je overtuigingen vooral positief zijn, dit ook zorgt voor positieve emoties en hieruit voortvloeiend: positief gedrag. Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor negatieve overtuigingen. Deze kunnen zorgen voor negatieve en/of stressvolle emoties, welke ook weer zorgen voor bepaald gedrag.

Eigenlijk heeft iedereen zo zijn eigen waarheid en kan dit zelfs betekenen dat de waarheid helemaal niet bestaat. 🙄 Het is altijd een perceptie van iemand op basis van normen, waarden en overtuigingen.

Ja maar, hoe ontstaan overtuigingen dan? 

Overtuigingen ontstaan in de eerste plaats in je jeugd. Je wordt nou eenmaal niet met al die overtuigingen geboren. Als kind en puber weten we nog niet hoe normen en waarden op waarde ingeschat moeten worden. Je neemt dan veelal de overtuigingen van je ouders over. Dit kan enerzijds ontstaan door het gedrag wat je kopieert van (één van) je ouders.

Dus stel je eens voor dat je moeder het altijd lastig vond om voor zichzelf op te komen. Als kind zag je haar vaak worstelen met uitspreken wat ze wel of niet wilde. Moeilijke gesprekken en conflicten ging ze het liefst uit de weg. Onbewust kreeg je hier de boodschap te zien dat haar mening er niet toe doet of dat ze zichzelf altijd aanpaste aan anderen. De kans is dan groot dat jij deze overtuiging zult overnemen.

Anderzijds kun je ook in je jeugd meekrijgen dat je je bijvoorbeeld netjes moet gedragen, omdat het belangrijk is wat mensen van je vinden. Hier kan dan een overtuiging gevormd worden die ervoor zorgt dat je je altijd maar aanpast aan anderen of andermans mening.

Overtuigingen vanuit je jeugd kunnen een soort programmering worden. Je denkt dat dit de goede manier is om hiermee om te gaan. Maar onbewust en onbedoeld kun je een patroon ontwikkeld hebben, wat je enorm belemmert en waarmee je zelf stress veroorzaakt of verergert. De overtuigingen die in je jeugd zijn ontstaan kunnen zeer hardnekkig zijn en zullen het moeilijkst zijn om te veranderen. Maar: je kunt ze wél veranderen!

In de tweede plaats kunnen overtuigingen ook ontstaan door bepaalde trauma’s, ervaringen en gebeurtenissen. Stel je voor dat je in meerdere relaties bent bedrogen. Het was steeds weer pijnlijk en verdrietig voor je om mee te maken. Hierdoor kan de belemmerende overtuiging ontstaan dat alle mannen niet te vertrouwen zijn. Wat natuurlijk onzin is! Misschien is dit wel gebeurt omdat je zelf heel onzeker en/of onderdanig opstelt in een relatie en je juist hierdoor bepaalde type mannen aantrekt. Hoe dan ook kan het geloof in deze overtuiging zorgen voor bepaalde gevoelens (onzekerheid) en gedrag (wantrouwen).

In de derde plaats zijn er ook nog overtuigingen die tot stand komen door onze cultuur, religie, of de omgeving waar we geboren en opgegroeid zijn.

Je kunt je overtuigingen niet kiezen. Je kunt je overtuigingen gelukkig wél  veranderen. Als je een overtuiging verandert, maak je daarmee ook duurzame gedragsverandering mogelijk. 💪

Positieve of bekrachtigende overtuigingen

Als een overtuiging positief is, kan het je de kracht en energie geven om bepaalde dingen te doen. Het geeft je ruimte, keuzes en mogelijkheden.

Voorbeelden van positieve overtuigingen:

 • Ik ben goed genoeg zoals ik ben.
 • Ik gun mijzelf de ruimte voor ontspanning.
 • Als iemand anders het kan, kan ik het ook.
 • Het is helemaal okay om goed voor mezelf te zorgen.
 • Ik ben vrij om te doen wat ik wil.
 • Ik ga uit van mijn eigen kracht.
 • Ik maak snel vrienden.
 • Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. ~ Pippi

Zie je in deze voorbeelden dat ze ruimte bieden voor mogelijkheden en positief gedrag? En vooral: geen stress. 😍😎

Negatieve of belemmerende overtuigingen

Een belemmerende overtuiging gaat vaak hand in hand met negatieve energie. Want als een overtuiging negatief is, werkt deze belemmerend in hoe je denkt, hoe je je voelt en daardoor gedraagt. En als er veel negatieve overtuigingen je leven beheersen, kunnen deze je zelfs verlammen in je doen en laten.

👉 Sterke belemmerende overtuigingen kunnen namelijk ook zorgen voor fysieke gevolgen: spanning, versnelde ademhaling, zweten, misselijkheid, angst. Kortom, stress. 🤦‍♀️

Voorbeelden van belemmerende overtuigingen zijn:

 • Ik kan het niet.
 • Niemand vindt mij aardig.
 • Iedereen moet me lief/leuk/aardig vinden.
 • Ik ben lelijk.
 • Ik mag geen fouten maken.
 • Ik moet een perfecte moeder/vrouw/vriendin/collega zijn.
 • Het is egoïstisch om iets voor mezelf te doen.
 • Het werk moet echt nu af.
 • Ik kan nou eenmaal niet ziek worden.
 • Wat zullen ze wel niet van me dénken!
 • Als mensen mij iets vragen, moet ik meteen reageren.
 • Ik mag niet genieten.
 • Ik voel me schuldig als ik iets voor mezelf doe.
 • Succes is niet voor mij weggelegd.
 • Ik ben niet goed genoeg.
 • Ik ben nou eenmaal een stresskip.
 • Het gaat toch altijd mis.

Wanneer zijn belemmerende overtuigingen een probleem?

Uiteindelijk hebben we allemaal wel belemmerende overtuigingen. Het wordt pas een probleem als je er veel hebt en deze belemmerende overtuigingen je dagelijks in de weg zitten. Je kunt dit herkennen door veel vermoeiende gedachten, veel piekeren en/of “in je hoofd zitten”, een negatief denkpatroon, besluiteloosheid, verlies aan energie, spanning en stress, negatieve emoties.

DIY E-book belemmerende overtuigingen onderzoeken en veranderen

En nu jij. Want ik heb de tekst van dit artikel in een (Do It Yourself) E-book voor je klaarstaan. Dit E-book is uitgebreid met een aantal oefeningen om je overtuigingen te onderzoeken én om te buigen. Ik heb ook een aantal voorbeelden in het E-book opgenomen die je daarbij helpen.

Zo kun je als een echte bazin de controle terug nemen over je stressie gedachtepatronen.

En om je extra-extra op weg te helpen, ontvang je bovendien een serie van 11 e-mails die interessant én funny zijn voor vrouwen die graag weer de bazin over stress willen worden.

Als dat geen heksenoplossing 🧙‍♀️ is, dan weet ik het niet meer. 👇👇

Belangrijk 👇

Zodra je hierboven je naam en e-mailadres hebt ingevuld, stuur ik je nog een e-mail waarin je je aanmelding moet bevestigen. Iets met wetgeving en zo. We werken hier graag zoals het hoort. 🤠

Wat niemand lijkt te snappen over stress
 • Save

Schrijf een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd