7 Verontrustende feiten over bestrijdingsmiddelen

7 Verontrustende feiten over bestrijdingsmiddelen

Jaren geleden maakte ik weloverwogen de keuze voor biologisch eten bij het eten van groente en fruit. Enerzijds was de aanleiding vanwege gezondheidsklachten, anderzijds omdat mijn gezonde verstand me vertelde dat het binnenkrijgen van bestrijdingsmiddelen via voeding vast en zeker niet goed voor me kan zijn. Op een later moment volgde ik een cursus Orthomoleculaire Voedingsleer en hier leerde ik dat de toevoeging van bestrijdingsmiddelen een negatieve invloed heeft op de vitaminen, mineralen en voedingsnutriënten. Of simpeler gezegd: het is niet iets wat je eraf kunt wassen. Hoe meer ik nu nog steeds te weten kom, hoe blijer ik word dat ik destijds deze keuze maakte. Ook kan ik me enorm verbazen dat er van overheidswege zo onzorgvuldig wordt omgegaan met onze gezondheid. Wordt het niet eens tijd voor een opsomming van de vele, verontrustende feiten over bestrijdingsmiddelen?

Wat zijn bestrijdingsmiddelen?

Onder bestrijdingsmiddelen wordt verstaan zowel de gewasbeschermingsmiddelen als de biociden. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen planten en gewassen tegen onkruid, ziekten en plagen. Biociden worden gebruikt ter bestrijding van ongewenste organismen zoals bacteriën, virussen, knaagdieren en insecten.

Verontrustende feiten over bestrijdingsmiddelen

Feit #1: de NVWA publicatie uit 2013 over Nederlandse fruittelers en veelvuldige overtreding

De NVWA constateerde in juli 2013 nog dat Nederlandse fruittelers te vaak verboden (verboden als in “niet toegestaan”) middelen gebruiken om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes. Dit bleek uit de jaarlijkse controle onder 100 van de in totaal 3.200 telers. Let wel: bij circa 33% (!) was er sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie vaak niet op orde. Tip: lees ook het artikel wat ik hier eerder over schreef: Amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit? 1)

Feit #2: de NVWA publicatie van 2015 dat 1 op de 10 boeren in de fout gaat

Recenter werd door de NVWA gepubliceerd (februari 2015) dat 1 op de 10 boeren in de fout gaat met de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Een steekproef bij 300 akkerbouwers en 100 siertelers liet zien dat 10% respectievelijk 12% de regels onvoldoende kent of onjuist hanteert. Uit de inspecties bleek dat de bedrijven onbewust of door onzorgvuldigheid te vaak middelen gebruiken die niet in de teelt toegelaten zijn. 2)

Beste lezer: 10-12%.

Feit #3: de NVWA publicatie van 2015 dat in 55% van de gevallen niet toegestane middelen werden aangetroffen

En wat denk je hiervan: de bijbehorende infographic verwijst ineens naar een onderzoek uit 2013. Wat is nu wél goed, beste NVWA? En hee, staat daar nou echt ineens dat er in de akkerbouw bij 55% (!) van de gevallen niet toegestane middelen werden aangetroffen? Waarom wordt dát dan niet benoemd in de publicatie van dit toch al zo bedroevende bericht? Lichtpuntje aan de horizon: De NVWA gaat dit jaar extra inspecties uitvoeren, vooral bij die sectoren waar naleving structureel te wensen overlaat. 2)

infographic nvwa akkerbouw onderzoek

Desondanks handhaaft de NVWA (december 2014) haar reeds ingezette beleid om minder te controleren op producten uit Nederland en de EU-lidstaten en meer controle op groente en fruit van buiten de EU, met extra aandacht voor bepaalde landen en producten. En: men concludeert ook dat de controle van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit haar vruchten afwerpt. Toe maar. 3)

Feit #4: de Franse jeugd in landbouwgebieden is besmet met gifresiduën

In april 2014 kwam het bericht naar buiten dat in Frankrijk 80% van de jeugd endocrinologisch besmet is met gifresiduën die in de landbouw als gewasbescherming worden gebruikt. 4) Wat zou dit dan betekenen in ons dichtbevolkte Nederlandje? En voor onze kwetsbare groepen (ouderen, zieken, kinderen, zwangere vrouwen)? Ik zal het meteen beantwoorden:

Niemand die het (nog) weet.

Maar om toch nog een lichtpuntje te benoemen: het is bron van onderzoek (zie feit #5).

Feit #5: we gaan eerst bestrijdingsmiddelen toelaten en pas daarna onderzoek doen of het niet belastend is voor de volksgezondheid

In mei 2014 publiceerde de RIVM het informatierapport ten behoeve van de GGD “Bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en biociden : GGD Informatieblad medische milieukunde”. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad. Hierin is onder andere te lezen dat het huidige toelatingsbeleid tekort schiet, omdat tot dusver alleen wordt gekeken naar de individuele effecten van verschillende stoffen van bestrijdingsmiddelen. Er is onvoldoende bekend of onderzocht naar de effecten van een cocktail van de verschillende bestrijdingsmiddelen, waar wij immers allemaal aan blootgesteld worden via voeding, drinkwater en omgevingsfactoren. 5)

In ditzelfde rapport staat ook te lezen dat epidemiologisch onderzoek (vooral uit het buitenland) naar mogelijke chronische gezondheidseffecten bij omwonenden, enige aanwijzing oplevert dat bepaalde, ernstige aandoeningen wellicht vaker bij de groep omwonenden voorkomen. Het betreft onder meer effecten op het ongeboren kind, leukemie bij kinderen en de ziekte van Parkinson. De gevonden gezondheidseffecten zijn dermate ernstig dat een onderzoek in de Nederlandse situatie aanbevolen wordt. In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan bestrijdingsmiddelen en of ze hierdoor gezondheidsschade oplopen. De RIVM houdt op dit moment op advies van de Gezondheidsraad een blootstellingsonderzoek. 5)

Feit #6: er blijkt een verband tussen bestrijdingsmiddel, blootstelling en verschillende soorten ziekten

In een publicatie van Greenpeace van 13 mei 2015  is te lezen dat een verband blijkt tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen, blootstelling hieraan én verschillende soorten ziekten. Vooral de gezondheid van boeren, tuinders en mensen die in de buurt wonen van intensief bespoten landbouwgrond staat op het spel. De Nederlandse samenvatting van dit rapport staat onderstaand vermeld. 6)

Feit #7: het IVL in Zweden stelt recent de berekening van de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname van pesticiden in twijfel

Men heeft een (weliswaar klein) experiment gedaan met een gezin (vader, moeder en drie kinderen). Het gezin at normaliter geen biologische producten. In de eerste week heeft het gezin gewoon gegeten. Tijdens de tweede en derde week van het experiment kwam er alleen biologisch eten op tafel en werden ook verzorgings- en schoonmaakmiddelen vervangen door biologische alternatieven. Tijdens de gehele periode werden urinemonsters van de familieleden genomen en geanalyseerd op de hoeveelheid pesticiden. Wat bleek: biologisch eten loont. Er werd 9,5 keer minder pesticide in de urine gevonden na afloop van het experiment.

Kijk het filmpje The Organic Effect om meer te zien over dit experiment.

Gezonde keuzes voor het verminderen van bestrijdingsmiddelen

Wat kun je nu eigenlijk zelf doen om de meest gezonde keuzes te maken voor jou en je gezin?

I love bio

  1. In de eerste plaats: eet biologisch, zo veel en vaak je kunt. Ja, het is duurder. Maar je gezondheid is onbetaalbaar. Kijk eventueel wat wél past binnen jouw budget. Misschien kun je er iets anders voor laten. Ook de keuze voor biologische voeding biedt nog ruimte. Doe het bijvoorbeeld alleen voor verse groente, vlees, vis en fruit. Of doe het voor 80% wel en voor 20% niet. Ook dan heb je al gezondere keuzes gemaakt. Ga op zoek naar wat je wél kunt veranderen en wat binnen je invloedssfeer ligt.
  2. Kijk ook naar de verontreinigende (giftige) middelen die je in je keukenkastje hebt staan. Kies vaker voor de biologische varianten.
  3. Vervang (eventueel op termijn) ook deodorant, shampoo en zeep voor natuurlijke producten.
  4. Begin een moestuin. Enkele voordelen: werkt ontspannend, gezonde en onbespoten groente en fruit, vergroot je geluksgevoel (echt!), goedkoop, onbespoten groente en fruit is bovendien veel smaakvoller.
  5. Lees het artikel wat ik eerder schreef over bestrijdingsmiddelen op groente en fruit en kijk welke soorten groenten en fruit het minst vervuild zijn als biologisch eten écht niet binnen je budget past.
  6. Deel dit bericht als je het ook zo belangrijk vindt dat er meer aandacht komt voor het verminderen van bestrijdingsmiddelen en/of meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen.

Meer suggesties zijn welkom!

 

Bronnen:

1) NVWA: Naleefgedrag fruittelers moet beter

2) NVWA: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen akkerbouwers en siertelers moet beter

3) NVWA: Controle bestrijdingsmiddelen op groente en fruit werpt vruchten af 

4) Foodlog: Jeugd in Franse landbouwgebieden besmet met gifresiduen

5) RIVM: Bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en biociden GGD Informatieblad Medische Milieukunde

6) Greenpeace: Bestrijdingsmiddelen en onze gezondheid: een groeiende zorg

7) Het Kan Wel: Onderzoek 9,5 keer minder pesticide in je lijf als je biologisch eet

Mis helemaal niets meer van deze gezonde input
Schrijf een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd