In de eerste plaats bedankt dat je De Gezonderie vertrouwt met jouw persoonlijke gegevens.  Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Daarom willen wij je graag informeren over enkele aanpassingen in ons privacybeleid.

Nieuwe privacy-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeschermig (AVG) van toepassing. Het beleid en werkwijze van De Gezonderie ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens is daarom aangescherpt, zodat wij aan de nieuwe privacy-wetgeving voldoen.

Persoonlijke levenssfeer

Als organisatie is De Gezonderie ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jou, als klant, zakelijke partner en/of bezoeker van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. De Gezonderie zal je persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. De Gezonderie volgt nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om je gegevens te beschermen. Lees hier onze gehele privacyverklaring, waarin staat hoe wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met je persoonsgegevens.

Privacyverklaring De Gezonderie

Deze privacyverklaring informeert je over de verwerking van de persoonsgegevens door De Gezonderie, gevestigd te Dronten, Boslaan 39, hierna te noemen De Gezonderie. De Gezonderie kan deze privacyverklaring aanpassen zonder melding aan gebruikers. Je kunt de laatste versie altijd inzien via onze website www.vooreengezondleven.nl. Wij adviseren je dit regelmatig te doen en in ieder geval op het moment dat je een bestelling plaatst, of anderszins gegevens verstrekt via de website. Indien je jonger bent dan 16 jaar, of onder curatele bent gesteld, is de toestemming van jouw wettelijke vertegenwoordiger vereist teneinde je te kunnen registreren en bestellingen te kunnen plaatsen.

Cookies

De Gezonderie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. De informatie kan worden gebruikt om de website inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken teneinde onze dienstverlening aan jou te verbeteren. De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt, of dat cookies worden geweigerd.  Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Wij maken gebruik van een beperkt aantal diensten van derden, zoals Facebook en Google. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Verwerking van persoonsgegevens

De Gezonderie verkrijgt jouw gegevens door:

  • een aanmelding voor een cursus, clinic of workshop Mindful Walking
  • het invullen van een contactformulier
  • een aanmelding voor een nieuwsbrief
    Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden, zoals het maken van afspraken ten behoeve van persoonlijke coaching en het inplannen van cursussen, clinics en workshops. Daarnaast gebruiken wij je persoonsgegevens (online gedrag, e-mail response, afzet/omzet) voor nadere analyse ten einde onze dienstverlening aan jou te kunnen verbeteren. Wij zullen je uitsluitend (product-)informatie, zoals nieuwsbrieven per e-mail of Messenger toesturen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt ten alle tijden door het sturen van een e-mail bezwaar maken indien je geen informatie (meer) wenst te ontvangen. Wij zullen je dan niet langer informatie sturen. Indien je niet (langer) instemt met de verwerking van je persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat je geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Rechten

De Gezonderie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je hebt de mogelijkheid ons te verzoeken om persoonsgegevens in te zien en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift, door contact met ons op te nemen. De Gezonderie beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd acht. Indien je één van de in de privacyverklaring genoemde rechten wenst uit te oefenen, of anderszins vragen of opmerkingen hebt , kun je contact opnemen met De Gezonderie.

Welke gegevens worden vastgelegd?

Voor- en achternaam
Om na jouw bestelling toegang te kunnen geven aan e-learnings en e-books aan de juiste persoon.

Adres en woonplaats
Adresgegevens worden verzameld voor plaatsing op facturen en onze financiële administratie.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer wordt verzameld om je te informeren over je inschrijving en/of te contacteren voor het maken van een afspraak voor coachinggesprekken.

IP-adres
Je IP-adres wordt bij het plaatsen van je inschrijving opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

E-mailadres
Bij elke inschrijving en contactmoment ontvang je van ons, zodra wij je inschrijving ontvangen hebben, een bevestiging en – indien relevant – een factuur per e-mail.

Bewaartermijn

Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.