Amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit?

Amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit?

Het lijkt zo’n blij bericht van de Telegraaf over de NVWA berichtgeving deze week: Amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. In 2 jaar tijd werden er door de NVWA 8.000 monsters genomen en onderzocht op de aanwezigheid van resten gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. En (hoera): in slechts 42 gevallen werd een gezondheidsnorm overschreden. En driewerf hoera: ongeveer 99% van fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dus ik dook er eens in. Uitkomst: het is te mooi om waar te zijn.  

groenten fruit

 

Aangezien ik in mijn online 28-daagse cursus een Gezonder Leven luid verkondig dat je dagelijks minimaal 400 gram groente en minimaal 3 stuks fruit moet nuttigen, lijkt het me niet meer dan normaal dat ik dit soort berichten onderzoek. Lees en oordeel zelf.

 

De wettelijke gezondheidscriteria

Bij elk gewasbeschermingsmiddel is vastgesteld hoeveel er uiteindelijk in groente of fruit mag achterblijven: dit is de maximale residulimiet, afgekort MRL. Hiernaast is er de Acute Reference Dose (ARfD); dit is de limiet voor kortdurende blootstelling, waarmee de inname per één portie wordt bedoeld. De Acceptable Daily Intake (ADI) is de limiet voor levenslange blootstelling. De NWWA heeft tot nu toe alleen overschrijdingen van de ARfD geconstateerd. In de rapportage is verder niets terug te vinden van de ADI. Dit komt omdat de NVWA ervan uitgaat dat de ADI in de praktijk nooit wordt overschreden. Men vindt het onwaarschijnlijk dat iemand levenslang hetzelfde product met dezelfde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen eet.

 

De uitkomsten van het NVWA rapport in een notendop

  • Ongeveer 99% van fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen. Tip: lees vooral verder.
  • De meeste overtredingen bij groente waren te zien bij okra, pepers, kruiden, erwten, bieslook, diverse soorten bladgroenten met als uitschieter broccoli (voornamelijk niet EU-landen).

NVWA controlegegevens groenten 2012-2013

  • De meeste overtredingen bij fruit waren te zien bij aardbeien, passievruchten, overige (tropische) vruchten (voornamelijk niet EU-landen).

NVWA controlegegevens fruit 2012-2013

  • Per land van herkomst laten producten uit Vietnam (25,6%), Suriname (19,6%), China (17,7%), India (14,8%), Colombia (14,7%), Dominicaanse Republiek (14%) en Thailand (12%) vaak MRL-overschrijdingen zien.

Kijk voor de complete lijst en het volledige rapport naar de Voortgangsrapportage NVWA Residuen 2012-2013.

 

Kritische opmerkingen bij de NVWA uitkomsten

  • De criteria zijn vastgesteld op basis van afzonderlijke effecten. Er is momenteel onvoldoende bekend over het effect op de gezondheid bij inname van meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk. De NVWA vermeldt dit overigens (elders) ook op hun site. Er wordt wel nader onderzoek naar gedaan.
  • In de rapportage wordt gesproken over “extreme consumptie”, maar er wordt niet toegelicht wat hieronder wordt verstaan. Meer dan 200 gram groenten en 2 stuks fruit, zoals het stoffige advies van het Voedingscentrum luidt?
  • De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor het onderzoek naar de schadelijkheid bij de invoering van een nieuw landbouwgif op de markt. Hier kun je minimaal je vraagtekens bij stellen.
  • In een in september 2013 gepubliceerd onderzoek van Foodwatch en Weet Wat Je Eet bleek nog dat in 89 van de 1.000 gevallen er sprake was van een gezondheidsrisico. Dit onderzoek wees ook uit dat voor de meest kwetsbare risicogroep, baby’s en peuters, in een aantal gevallen de gezondheidsnorm zelfs tot een factor 10 werd overschreden (!).
  • En als laatste kritische en verrassende noot: op de site van de NVWA staat een bericht van juli 2013, wat een heel ander beeld geeft. De NVWA constateerde hier dat fruittelers nog te vaak verboden middelen gebruiken om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes. Dit bleek uit de jaarlijkse controle onder 100 van de in totaal 3.200 telers. Let wel: bij circa 33% (!) was er sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie vaak niet op orde. Ik vraag me dan toch tenminste af wat het zou betekenen als meer fruittelers gecontroleerd zouden worden. En hoe verhoudt dit zich dan eigenlijk tot deze uitgebrachte onderzoeksresultaten?
  • Gelukkig hebben we dan het Voedingscentrum nog met de “geruststellende” boodschap: wij Nederlanders schatten het gevaar van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit onnodig hoog in.

 

Aha. Kun jij het nog volgen?

 

 

Bronnen:

 

Niets meer missen van deze gezonde input?
Schrijf een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd